Rozvojový večer na téma „Mikropůjčky“

25. říjen 2017, 18:00 – 20:00

Přednáška a beseda o problematice rozvojové pomoci v Tanzánii, Zambii a jiných zemích

Zveme všechny zájemce na rozvojový večer s Martinem Schlossarkem z Katedry rozvojových a environmentálních studií PřF UP.

 

Martin Schlossarek je asistentem na Katedře rozvojových a environmentálních studií a zároveň doktorským studentem oboru Mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2011 založil neziskovou organizaci Maendeleo, která pomáhá drobným zemědělcům na tanzanském venkově. Tématu mikropůjček se věnuje dlouhodobě, v terénu jej zkoumal opakovaně v Tanzanii a nedávno také v Zambii. 

Činnost mikrofinančních institucí umožnila přístup k úvěrům i těm nejchudším z nejchudších. Drobné prodejce mohou mikroúvěry dostat pomocí schématu „úvěr - expanze podnikání - splacení a vyšší zisky“ pryč ze začarovaného kruhu chudoby. Špatně využitý nebo za neférových podmínek poskytnutý úvěr však může situaci chudých ještě zhoršit.

Jak moc vlastně poskytovatelé mikropůjček pomáhají, a jak moc škodí? Co dělá česká nezisková organizace Maendeleo, aby její mikroúvěry poskytnuté farmářům v Tanzanii pomáhaly?

Pořadatel akce, ARPOK, o.p.s., je vzdělávací organizace, která od roku 2004 přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům s žáky diskutovat aktuální témata a zároveň o nich informuje i veřejnost. Cílem organizace je vytvářet aktivní, respektující a otevřenou společnost, která vnímá propojenost a komplexnost světa.

 

 

Pořádá

ARPOK, o.p.s.

Místo

Pevnost poznání Olomouc

Přílohy