Větrání - Kolem Priglu

21. říjen 2017, 06:50 – 19:00

Pěší turistika s FTK a Radostí z pohybu

Název tohoto podzimního výletu je více než dost výmluvný. Ale přece jen, pokud někdo váhá - zhruba 15km trasa povede po březích Brněnské přehrady a jejím okolím, cíl je na hradě Veveří, který se tou dobou bude pomalu, ale jistě chystat na ukončení letošní turistické sezony.
Sraz v 6:50 před hlavním nádražím v Olomouci, odjezd rychlíku na Brno 7:06, možnost přistoupit v Prostějově či Vyškově. Předpokládaný návrat v 19 hodin. Více na www.radostzpohybu.cz/vetrani.

Pořádá

Fakulta tělesné kultury UP

Místo

Brno

Přílohy