Islám v Číně: minulost a súčasnost

20. říjen 2017, 09:45 – 11:30

Přednáška významného slovenského sinologa prof. Martina Slobodníka o problematice Islámu v Číně

Dějiny islámu v Číně sahají do 7.-8. století. 20 milionů muslimů žijících v dnešní Číně tvoří etnicky i geograficky různorodé společenství. Příklad muslimů ilustruje komplikovaný proces integrace nechanského etnika do moderního multietnického čínského státu. Přednáška se zaměřuje zejména na národnostní a náboženskou politiku vůči muslimům v průběhu moderních čínských dějin s důrazem na vývoj po roce 1949 s cílem poukázat na to, jakým výzvám v tomto procesu čelí čínský stát, resp. komunity muslimů (zejména Chuejů a Ujgurů).

 

www.kas.upol.cz

 

Pořádá

Katedra asijských studií FF UP

Místo

Filozofická fakulta UP, Křížkovského 12, učebna KB 2.03

Přílohy