Zdravotní postižení v kontextu sociální práce

20. říjen 2017, 09:00 – 15:00

II. ročník odborné konference

Konference Zdravotní postižení v kontextu sociální práce navazuje na loňskou odbornou konferenci „Sociální práce z pohledu lidí se zdravotním postižením“. Tematicky bude zaměřena zejména na neformální péči, poradenství, rodinnou politiku a dobrovolnictví.
Rádi bychom, aby se konference stala místem setkávání a sdílení oborové teorie a praxe, resp. prostorem pro výměnu názorů, poznatků a zkušeností mezi akademiky, praktiky a studenty, tedy mezi všemi, kteří se sociální práci a službám věnují. Proto bude součástí konference i prezentace bakalářských a diplomových prací, v oborové souvislosti orientovaných na zdravotní postižení, osoby s postižením a jejich blízké.

Program

Pořádá

Katedra křesťanské sociální práce CMTF, Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR a InternetPoradna.cz

Místo

Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Univerzitní 22, aula, 2. podlaží

Přílohy