Komárkova jazykovědná Olomouc

19. říjen 2017, 09:15 – 16:45

Sympozium

2. ročník sympozia na téma Inovační procesy v češtině a jí blízkých jazycích je věnován památce prof. PhDr. Eduarda Lotka, CSc.

https://kb.upol.cz/veda-a-vyzkum/konference/

Pořádá

Katedra bohemistiky FF UP

Místo

Filozofická fakulta UP, tř. Svobody 26

Přílohy