Dny židovské kultury Olomouc. Olomoucká synagoga

19. říjen 2017 - 29. říjen 2017

Festival Dny židovské kultury Olomouc 2017 startuje 19. 10. 2017 v 18,30!

Letošní ročník festivalu Dny židovské kultury Olomouc, na kterém se podílí Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP v Olomouci, je věnovaný dvěma významným výročím: slavíme 120 let od vysvěcení olomoucké synagogy a 150 let od narození významného olomouckého rabína Bertholda Oppenheima. Festival otevře ve čtvrtek 19.10. v 18.30. výstava "Olomoucká synagoga", která se bude věnovat tématu zaniklé olomoucké synagogy a také se pokusí přiblížit význam židovské komunity v historii města Olomouce, bude rozdělena na dva významové celky. První se zaměří na stavbu synagogy z architektonického a uměleckohistorického hlediska a zasadí ji do širšího kontextu tvorby jejího autora, architekta Jacoba Gartnera (vedle plánů olomoucké synagogy budou představeny také plány jeho dalších nedochovaných synagog v Kroměříži, Holešově, Prostějově, Opavě, Vídni ad.). Druhým hlavním celkem bude náboženský život olomoucké židovské obce do roku 1942, který bude vedle jiných exponátů (textové panely s medailony významných představitelů obce, dobové fotografie, dochované modlitební knihy) představen předměty odvezenými v rámci tzv. válečných svozů z olomoucké synagogy spjatými se jmény konkrétních mecenášů z řad členů obce. Velká část exponátů bude zapůjčena ze sbírek Židovského muzea v Praze a také z majetku olomoucké židovské obce.

Podrobný program na www.muo.cz/dzko

Program ke stažení

Pořádá

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP, Muzeum umění Olomouc a Židovská obec Olomouc

Místo

Arcidecézní muzeum Olomouc - Muzeum umění Olomouc a UP v Olomouci

Přílohy