Společnost a sociologie

18. říjen 2017 - 20. říjen 2017

7. olomoucká sociologická podzimní konference se zahraniční účastí

Cílem konference je vytvořit fórum pro prezentaci a diskusi výsledků výzkumů i teoretického bádání z různých oblastí života společnosti a přispět k sociologické reflexi (nejen) české společnosti a sociologie.

Program

Pořádá

Katedra sociologie, andragogicky a kulturní antropologie FF UP

Místo

Katedra sociologie, andragogicky a kulturní antropologie FF UP, tř. Svobody 26

Přílohy