Aktuální problémy začínajících učitelů na ZŠ a SŠ

17. říjen 2017, 14:00 – 16:00

Beseda

Katedra technické a informační výchovy se zástupci spolupracujících škol PdF UP pořádá dne 17. 10. 2017 ve 14:00 (stará aula) besedu na téma Aktuální problémy začínajících učitelů na ZŠ a SŠ a jejich reflexe v kurikulu pregraduální přípravy učitelů na PdF UP. Zájemci z řad studentů a veřejnosti jsou vítáni.

Pořádá

Katedra technické a informační výchovy se zástupci spolupracujících škol PdF UP

Místo

Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám., stará aula

Přílohy