Setkání u kávy se zástupci AGEL

16. říjen 2017, 13:00 – 15:00

Prezentace zdravotnických zařízení a nabídky stipedia

Odpolední beseda se zástupci zdravotnických zařízení skupiny AGEL se studenty LF, diskuse o možnostech spolupráce při studiu a podmínkách stipendijního programu.

Pořádá

AGEL

Místo

Dostavba Teoretických ústavů LF, posluchárna TD 2.521