Zasedání Akademického senátu PF UP

16. říjen 2017, 17:00 – 20:00

Veřejné zasedání

Předseda Akademického senátu PF UP, docent Michal Bartoň, svolává zasedání senátu na pondělí 16. října. Na programu jednání bude:
1) Výroční zpráva a zpráva o hospodaření PF UP za rok 2016
2) Podmínky přijímacího řízení pro DSP pro rok 2018/2019
3) Návrh na doplnění Vědecké rady PF UP (prof. Jílek, doc. Pouperová)
4) Akreditace
5) Nominace člena Rady vysokých škol za PF UP

Pořádá

Právnická fakulta UP

Místo

zasedací místnost (budova A, PF UP)

Přílohy