Imatrikulace studentů PF UP

13. říjen 2017, 10:00 – 11:15

Slavnostní akt

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - děkanka JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. a předseda akademického senátu doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D. - zvou nově zapsané studenty (oborů - Právo, Právo ve veřejné správě, Evropská studia se zaměřením na evropské právo) na imatrikulaci. Slavnostní akt se uskuteční v aule právnické fakulty (17. listopadu 6, budova B) v pátek 13. října v 10:00 hodin.
K umožnění účasti na imatrikulaci bude pro první ročníky všech oborů vyhlášeno na tento den od 9:45 do 11:15 děkanské volno.
Řazení studentů začne v 9:40.
Imatrikulace není určena pro posluchače oboru Právo v CŽV.

Pořádá

Právnická fakulta UP

Místo

aula Právnické fakulty UP (budova B)

Přílohy