Slavnostní vyhlášení Ceny rektora

11. říjen 2017, 19:00 – 21:00

Slavnostní akt

V Kapli Božího Těla proběhne slavnostní vyhlášení Ceny rektora pro nejlepší dobrovolníky z řad studentů a zaměstnanců UP. Cena bude udělena za zásluhy v oblasti dobrovolnictví za akademický rok 2016/2017. 

Pořádá

Univerzita Palackého v Olomouci

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Kaple Božího Těla

Přílohy