Stáří z pohledu 21. století

7. říjen 2017, 10:30 – 15:00

Bioetická konference

Na programu zazní šest referátů.

Hlavní referát: Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. (ředitelka Gerontologického centra Praha)

www.mska.biz

Pořádá

Moravsko-slezská křesťanská akademie Olomouc, Etická komise FNO a LF UP

Místo

Arcidiecézní muzeum Olomouc

Přílohy