Představení kandidáta na děkana FF UP pro období 2018–2022

5. říjen 2017, 13:00 – 15:00

Prezentace prof. Zdeňka Pechala

Akademický senát FF UP zve akademickou obec na představení kandidáta na děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro období 2018-2022, prof. PhDr. Zdeňka Pechala, CSc. Vystoupení bude možné sledovat online.

 

http://asff.upol.cz/index.php/setkani-akademicke-obce/

Plakát

Pořádá

Akademický senát FF UP

Místo

Filozofická fakulta UP, tř. Svobody 26 (místnost 2.31)

Přílohy