Přírodě blízká obnova – jak správně na to?

5. říjen 2017, 09:00 – 14:15

Seminář

Těžební unie ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a společností Českomoravský štěrk, a.s. Vás zvou na seminář. Tématem semináře je přírodě blízká obnova z pohledu praktických aplikací, včetně nutných administrativních postupů. Zvláštní pozornost bude věnována "novým" možnostem plynoucím z novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

Pořádá

Těžební unie | Univerzita Palackého v Olomouci | Českomoravský štěrk, a.s.

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Divadelní sál

Přílohy