Zasedání Akademického senátu UP

5. říjen 2017, 13:00 – 16:00

Řádné zasedání Akademického senátu UP

Pořádá

Akademický senát UP

Místo

Rektorát UP, velká zasedací místnost, Křížkovského 8

Přílohy