Neuroimunologické sympozium

5. říjen 2017 - 6. říjen 2017

13. mezinárodní neuroimunologické sympozium

Behind the Treatment: Biological Background of Movement Disorders Therapy 

Pořádá

Neurologická klinika LF a FN Olomouc | Česká lékařská komora

Místo

Umělecké centrum UP

Přílohy