Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci

4. říjen 2017, 16:00 – 20:00

Téma: Neurodegenerativní parkinsonské syndromy

Přednáškový večer je pořádán k 70. výročí ustavení Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc a významnému životnímu jubileu prof. MUDr. Karla Urbánka, CSc.

Koordinátor: prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

Program:

 • Olomoucká neurologická klinika, professor Urbánek a neurodegenerace (15 min.)
  Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
 • Multisystémová atrofie – koncept, biologie a klinika (30 min.)
  (přednáška v rámci habilitačního řízení)
  Odb. as. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.
 • Progresivní supranukleární paralýza – historie, taxonomie, patologie a nozologie (30 min.)
  Odb. as. MUDr. Michaela Kaiserová, Ph.D.
 • Kortikobazální syndromy a kortikobazální ganglionární degenerace (30 min.)
  Odb. as. MUDr. Martin Nevrlý, Ph.D.
 • Koncepty klasifikace neurodegenerativních onemocnění - od kliniků k patologům (15 min.)
  Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN

Přednáškový večer byl připraven pracovníky Centra pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění FN Olomouc.

Pořádá

Spolek lékařů v Olomouci, Neurlologická klinika LF UP a FNO

Místo

Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3., malá levá posluchárna

Přílohy