Sv. Bonaventura z Bagnoregia

27. září 2017, 14:30 – 18:00

Akademie u příležitosti 800. výročí narození sv. Bonaventury z Bagnoregia

Na akademii zazní přednášky odborníků, kteří se zabývali dílem sv. Bonaventury a publikovali studie a překlady jeho spisů v české odborné a náboženské literatuře. Na přednášky bude navazovat diskuze, v níž bude možno položit případné dotazy. Všichni zájemci o dílo sv. Bonaventury jsou srdečně vítáni.

Pořádá

Cyrilometodějská teologická fakulta UP

Místo

Cyrilometodějská telologická fakulta UP, Univerzitní 22, aula, 1. patro

Přílohy