Recent Developments of the Law of Obligation in Europe in the Light of the Civil Law Tradition

22. září 2017, 09:45 – 11:15

Přednáška

Katedra teorie práva a právních dějin PF UP zve na přednášku prof. Wojciecha Dajczaka (Právnická fakulta Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, Polsko). Přednáška je určena studentům oboru Právo (1.-5. ročník) a uskuteční se v anglickém jazyce.

Pořádá

Katedra teorie práva a právních dějin PF UP

Místo

Právnická fakulta UP, budova B, učebna č. 21

Přílohy