Oslavy 300 let budovy Cyrilometodějské teologické fakulty UP

22. září 2017, 09:30 – 23:00

Oslava jubilea

Jedna z nejstarších budov Univerzity Palackého v Olomouci a zároveň sídlo Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Univerzitní ulici si 22. září připomene své 300. výročí. Přijďte společně s námi v přátelském a neformálním duchu oslavit toto jubileum, pobavit se, dozvědět se více o historii fakulty nebo jen příjemně strávit čas... V rámci bohatého programu se můžete těšit mj. na setkání s arcibiskupem Janem Graubnerem, děkanem CMTF UP Peterem Tavelem, knězem Zbigniewem Czendlikem nebo s Danielou Drtinovou.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Projekce filmů
15.00 a 17.30
#Hovory o zdraví: jak lidé prožívají stárnutí?

11.00–13.00, 20.30–21.30
Propagační spoty CMTF UP

13.00, 16.00 a 19.30
Psi Páně aneb Sněz ten film

Dětský koutek
14.00–19.00
skákací hrad, malování na obličej, kreslení, pohádka…

Na kávě s děkanem
15.00–16.00
káva a koláček v pracovně děkana P. Tavela

Prezentace neziskových organizací
Centrum Amelie Olomouc, Člověk v tísni, InternetPoradna.cz

Více na www.cmtf.upol.cz nebo fb.com/CMTFUP

Změna v programu vyhrazena. Vstup volný.

Pořádá

Cyrilometodějská teologická fakulta UP

Místo

Budova CMTF, Univerzitní 22, Olomouc

Přílohy