Imatrikulace studentů LF UP

20. září 2017, 08:15 – 10:00

Uvedení studentů nastupujících do prvních ročníků do akademické obce

Pořádá

Lékařská fakulta UP

Místo

Velká posluchárna Teoretických ústavů LF UP

Přílohy