Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci

20. září 2017, 16:00 – 20:00

Odborné přednášky

II. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická, LF UP a FN Olomouc        

Koordinátor: doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.        

 • Refluxní nemoc jícnu
  Vlastimil Procházka  
 • Význam jícnové manometrie a pH- metrie u pacientů s reflexní nemocí
  Vít Navrátil  
 • Endoskopie v diagnostice a terapii chorob pankreatu
  Michal Konečný  
 • Novinky v hepatologii
  Andrea Jelínková

Pořádá

Spolek lékařů v Olomouci

Místo

Teoretické ústavy LF, Hněvotínská 3, malá levá posluchárna

Přílohy