2. olomoucká religionistická konference

20. září 2017 - 21. září 2017

Odborná konference pořádaná pod záštitou České společnosti pro religionistiku

Konference je rozdělena do dvou hlavních tematických sekcí:

A. Interdisciplinární sekce o magii a čarodějnictví (20. září 2017)

Mezinárodní interdisciplinární sekce poskytne prostor pro setkání vědců bádajících o čarodějnictví, magii, vampyrismu a dalších příbuzných tématech. Téma bude pojednáno v kontextu jak evropské historie, tak kulturní antropologie zkoumající proměny těchto tradičních religiozit v současném světě, zvláště pak v subsaharské Africe. Akce vybízí k účasti odborníky z oblasti medievalistiky, regionální historie, sociální a kulturní antropologie, religionistiky a folkloristiky, kteří jsou otevřeni vzájemné diskuzi a hledání ideových paralel napříč vědními obory, teoretickými přístupy a kulturními areály. Sekce je rozdělena do dvou panelů - historického panelu s jednacími jazyky němčinou a češtinou (simultánní tlumočení zajištěno) a antropologického panelu v anglickém jazyce (bez tlumočení).
Hlavní přednášející historického panelu: Univ. Doz. Manfred Tschaikner, Universität Wien
Hlavní přednášející antropologického panelu: dr. Isak Niehaus, Brunel University London

B. Všeobecná religionistická sekce (21. září 2017)

Cílem všeobecné religionistické sekce je podpořit diskusi badatelů reprezentujících různé přístupy v akademickém studiu náboženství. Konference se neomezuje na jednu oborovou disciplínu, religionistiku chápe jako široké pole, v němž se setkávají a vzájemně obohacují badatelé a badatelky z různých vědních disciplín, které spojuje zájem o studium náboženství v jeho různých kontextech. Konference umožňuje prezentovat výsledky výzkumu týkajících se náboženské situace v České a Slovenské republice, náboženství a spirituality v současném světě, aktuálních metodologických přístupů v oblasti studia náboženství, kritické reflexe dějin religionistického bádání. Jednacím jazykem religionistické sekce je čeština a angličtina (bez tlumočení).

Hlavní přednášející: prof. Milan Kováč, Univerzita Komenského v Bratislavě
Hlavní přednášející: prof. Josef Kandert, Karlova Univerzita v Praze

Místo

Kaple Božího Těla, Umělecké centrum UP (Univerzitní 3, Olomouc)