Zasedání Akademického senátu PF UP

18. září 2017, 17:00 – 20:00

Zasedání

Předseda AS PF UP docent Michal Bartoň svolává zasedání fakultního senátu. Senátoři se sejdou v pondělí 18. září. Hlavním bodem jednání bude návrh Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti UP na PF na rok 2018. Jednání je veřejné.

Pořádá

Akademický senát PF UP

Místo

Právnická fakulta UP, budova A, zasedací místnost

Přílohy