Den pro absolventy Pedagogické fakulty UP

16. září 2017, 09:00 – 17:00

Slavnostní setkání absolventů po 25 letech od ukončení studia

V rámci Dne pro absolventy se uskuteční Stříbrné promoce absolventů, kteří promovali na PdF UP v roce 1992. Pro zúčastněné je připraven tematicky zaměřený program organizovaný pracovišti pedagogické fakulty.

http://absolventpdf.upol.cz/

Pořádá

Pedagogická fakulta UP

Místo

Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5