(Ne)jistoty v internetovém poradenství

11. září 2017, 09:30 – 17:00

Konference

Jedinečná příležitost setkat se s odborníky z oblasti poskytování poradenství a krizové pomoci v on-line prostředí

Internetové poradenství u nás má již poměrně dlouhou tradici. V jeho počátcích jsme se přirozeně potýkali s mnoha základními otázkami a nejistotami – ohledně jeho smyslu, hodnot, metodologických principů či praktického kontextu. Zdá se, že i když internetové poradenství už dávno vyrostlo ze svých dětských střevíčků, některé nejistoty stále zůstávají: jako například nejasný legislativní rámec nebo často kriticky málo informací o tazateli. Těmi, které dokonce ještě přibyly, je například otázka jeho smysluplnosti v době, kdy jsou pro naprostou většinu populace běžné interaktivní formy komunikace, nebo otázka cílové skupiny, pro kterou má internetové poradenství smysl (věk, témata, počty prvo-kontaktů vs. opakovaný kontakt) atp. A když jsme v této situaci – o jaké jistoty se opíráme my – jako poradci, případně o co se mohou opřít naši klienti?

Na konferenci můžeme společně hledat odpověď na otázky:

  • S jakými nejistotami se během internetového poradenství pořád setkáváme?
  • O co se přitom opíráme?
  • Jsou naše nejistoty nutné a nosné, nebo je můžeme změnit v nosné jistoty?
  • A jaké nejistoty vedou do internetových poraden v současné době klienty?

Záštitu nad konáním konference převzal rektor Univerzity Palackého v Olomouci prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D.

www.ip-konference.cz

Pořádá

z.s. InternetPoradna.cz ve spolupráci s Katedrou sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF

Místo

Umělecké centrum UP, kaple Božího Těla

Přílohy