XXIV. Olomoucké dny rusistů - slavnostní zahájení

7. září 2017, 10:00 – 12:00

Slavnostní zahájení mezinárodní konference

Mezinárodní vědecká konference Olomoucké dny rusistů je organizována od roku 1976 katedrou slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Konference se pravidelně účastní více než stovka odborníků z České republiky, Ruské federace, Polska, Belgie, Běloruska, Bulharska, Chorvatska, Francie, Lotyšska, Německa, Rakouska, Slovenska, Ukrajiny a dalších zemí.

Zahájení konference je naplánováno na 7. září v 10:00 v Kapli Božího Těla v Uměleckém centru Univerzity Palackého. Jednání v sekcích bude probíhat 7.-8. září na tř. Svobody 26. Konference bude ukončena slavnostním rautem v pátek 8. září večer.

Odborný program bude probíhat v následujících sekcích:

Literárněvědná sekce:

  • Folkloristika
  • Současné ruské divadlo a drama jako způsob dokumentace reality
  • Žánrová specifika ruské literatury Stříbrného věku

Frazeologická sekce:

  • Historie a etymologie ruských a slovanských frazeologismů

Překladatelská sekce:

  • Humor a překlad

Lingvistická sekce:

  • Rod, pohlaví, gender: v prostoru jazyka, kultury a komunikace
  • Aktuální problémy slovanské jazykovědy

www.odr.upol.cz

Pořádá

Katedra slavistiky FF

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Kaple Božího Těla

Přílohy