37th Annual Conference of European Association of Sinological Librarians

6. září 2017 - 8. září 2017

Setkání evropských sinologických knihovníků

Pořádá

Katedra asijských studií FF

Místo

Křížkovského 14, učebny KC-2.05 a KC-2.07

Přílohy