Antropologické dny 2017

6. září 2017 - 7. září 2017

Mezinárodní konference

Mezinárodní vědecká antropologická konference Antropologické dny 2017 pod záštitou děkana Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci doc. MUDr. Jaroslava Vomáčky, Ph.D., MBA.

Hlavním cílem konference je prezentovat poznatky, přístupy a trendy v oblasti antropologie.
Konference je určena pro antropology, lékaře a pracovníky nelékařských studijních oborů. V rámci konference bude zřízena studentská sekce, v níž mohou prezentovat výsledky své vědecké činnosti studenti doktorských studijních programů.

Tematické oblasti antropologické konference:
• Biologická antropologie
• Kinantropologie
• Kulturní a sociální antropologie
• Historická antropologie a paleoantropologie
• Filozofická a integrální antropologie
• Aplikovaná antropologie

Propozice

Pořádá

Česká společnost antropologická ve spolupráci s Fakultou zdravotnických věd a Lékařskou fakultou UP

Místo

Teoretické ústavy LF a FZV

Přílohy