Těloolomouc 2017

30. srpen 2017 - 1. září 2017

Setkání tělovýchovných pracovníků

Na přelomu srpna a září se na půdě Fakulty tělesné kultury UP uskuteční již 11. ročník pracovního setkání tělovýchovných pracovníků Těloolomouc, jehož cílem je vytvořit prostor a tvořivou atmosféru pro výměnu informací, zkušeností a kontaktů učitelů a tělovýchovných pracovníků všech stupňů škol, klubů a center, ukázat a nabídnout nové směry v oblasti inovace a integrace TV, sportu a pohybové rekreace... Na programu letošního setkání jsou například lekce týkající se nordic walkingu, street dance, využití overballů či kruhového tréninku ve školní tělesné výchově, spojení koloběhu a fitness. Více na www.teloolomouc.upol.cz.

Pořádá

Fakulta tělesné kultury UP

Místo

FTK UP, Aplikační centrum BALUO

Přílohy