Zájem o studium v Olomouci zůstává vysoký. Univerzita Palackého registruje téměř 26 tisíc přihlášek

pátek 10. březen 2017, 12:08 – Text: OK

Olomouc (10. března 2017) – Konec února je tradičně spojen s poslední možností podat si přihlášku na většinu oborů, které Univerzita Palackého v Olomouci nabízí ke studiu. Rozhodování to přitom není jednoduché. Osm fakult univerzity nabízí téměř 900 možných kombinací oborů. K 28. únoru registrovala olomoucká univerzita 25 444 přihlášek ke studiu.

Meziroční vývoj počtu přihlášek i nadále zůstává nad křivkou úbytku maturitních ročníků, za což jsme velmi rádi. Vysoký počet uchazečů o studium na Univerzitě Palackého dokládá nebývalý a trvalý zájem o studium v Olomouci, jednom z nejkrásnějších studentských měst, uvedl Petr Bilík, prorektor pro vnější vztahy. Další přihlášky očekává univerzita i v následujících týdnech a měsících. Na některé obory se mohou uchazeči stále hlásit, u jiných se pak dá očekávat, že proběhne i druhé kolo přijímacího řízení.

Práva, medicína či fyzioterapie táhnou stále

Žebříček oborů, o které byl projeven největší zájem, se od loňského roku téměř nezměnil. Přes dva tisíce přihlášek registruje lékařská fakulta u oboru Všeobecné lékařství. Tisícovou hranici podaných přihlášek překonalo ještě Právo, Psychologie, Zubní lékařství a Fyzioterapie na fakultě zdravotnických věd. „Desítku nejžádanějších oborů doplňuje Učitelství pro 1. stupeň základních škol, Učitelství pro mateřské školy, Právo ve veřejné správě a obor Všeobecná sestra,“ řekla tisková mluvčí univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková. Velký zájem byl mezi uchazeči také o nově otevírané obory. Zdravotnickým záchranářem se chce stát téměř 130 uchazečů, přes šest desítek přihlášek pak evidují Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch nebo Televizní a rozhlasová studia na filozofické fakultě.

Více než dva tisíce přihlášek přišlo ze zahraničí

Ze zahraničí dorazilo na olomouckou univerzitu ke konci února 2310 přihlášek, z nich pak více než 1800 ze Slovenska. Nejvíce zahraniční studenty láka studium na lékařské fakultě, kam směřovala zhruba polovina přihlášek. Pro filozofickou fakultu se rozhodlo více než pět set zahraničních studentů a přes tři stovky má zájem o fakultu přírodovědeckou.

TOP 10 OBORŮ

FAKULTA            

TYP       

OBOR

POČET PŘIHLÁŠEK

Lékařská fakulta

Magisterský

Všeobecné lékařství

2209

Právnická fakulta

Magisterský

Právo    

1424

Filozofická fakulta

Bakalářský

Psychologie

1227

Lékařská fakulta 

Magisterský

Zubní lékařství

1129

Fakulta zdrav. věd

Bakalářský

Fyzioterapie

531

Pedagogická fakulta

Magisterský

Učitelství pro
1. stupeň ZŠ        

475

Pedagogická fakulta

Bakalářský

Učitelství pro mateřské školy

466

Právnická fakulta

Bakalářský

Právo ve veřejné správě

416

Fakulta zdrav. věd

Bakalářský

Všeobecná sestra

399

Kontaktní osoba:

Mgr. Petr Bilík, Ph.D. | prorektor pro vnější vztahy
Univerzita Palackého v Olomouci
E:
petr.bilik@upol.cz | T: 585 633 434 | M: 774 409 069