Výběrové řízení FZV UP: místa akademických pracovníků

pátek 29. červen 2018, 12:27 – Text: RW

Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků s termínem nástupu od  1. září 2018:

docent/docentka Ústavu ošetřovatelství

Počet obsazovaných míst: 1
Výše úvazku: 1,0  tj.  40 hodin týdně

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru ošetřovatelství nebo v blízce příbuzném oboru
 • vědeckopedagogický titul docent, habilitace v oboru ošetřovatelství
 • praxe v oboru minimálně pět let
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro pedagogickou a tvůrčí činnost
 • aktivní znalost odborného anglického jazyka
 • zahraniční zkušenosti
 • bezúhonnost

odborný asistent/odborná asistentka s vědeckou hodností Ústavu fyzioterapie

Počet obsazovaných míst: 1
Výše úvazku: 1,0  tj.  40 hodin týdně

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru fyzioterapie nebo blízce příbuzném oboru
 • praxe v oboru minimálně tři roky
 • pedagogická praxe v oboru minimálně jeden rok
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro pedagogickou a tvůrčí činnost
 • zdravotní způsobilost
 • bezúhonnost

asistent/asistentka Ústavu fyzioterapie

Počet obsazovaných míst: 1
Výše úvazku: 1,0  tj.  40 hodin týdně

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru fyzioterapie nebo blízce příbuzném oboru
 • praxe v oboru minimálně jeden rok
 • pedagogická praxe v oboru výhodou
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro pedagogickou a tvůrčí činnost
 • aktivní znalost anglického jazyka ref. úrovně B1
 • zdravotní způsobilost
 • bezúhonnost

K vlastnoručně podepsané přihlášce do výběrového řízení doložte:     

 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • kopie dokladů prokazujících úroveň znalosti anglického jazyka
 • strukturovaný životopis s podrobným časovým přehledem dosavadních zaměstnání a pracovních aktivit.

Termín podávání přihlášek je do 6. 8. 2018. Přihlášky podejte prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně  na adresu: Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci, děkanát - personální a mzdový referát, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc. Obálku označte „Výběrové řízení FZV“.

Informace o ochraně osobních údajů