Výběrové řízení FTK UP: vedoucí katedry fyzioterapie

úterý 25. září 2018, 10:59

Děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí katedry fyzioterapie v rozsahu úvazku 1,0 fondu pracovní doby (40 hodin týdně) s nástupem od 1. ledna 2019.

Kvalifikační požadavky:

  • VŠ vzdělání v příslušném oboru - Mgr. fyzioterapie nebo MUDr. s atestací v oborech – rehabilitační a fyzikální medicína, nebo neurologie, nebo ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí.
  • Vědecko-pedagogický titul docenta nebo profesora ve výše uvedených oborech, příp. dosažení titulu Ph.D. nebo CSc.
  • Předpoklady pro systematickou vědeckou práci. Aktivní účast na vědeckých a odborných akcích a autorství odborných publikací v posledních pěti letech (jako první autor). Členství v odborných společnostech.
  • Pedagogické působení na vysokých školách v oblasti fyzioterapie, nebo ve výše uvedených lékařských oborech, s praktickými zkušenostmi v oblasti rehabilitace.
  • Zájem o oblast kinantropologie, organizační schopnosti a schopnost koncepční činnosti v rozvoji studijního programu Fyzioterapie.
  • Znalost anglického jazyka na úrovni odborné komunikace slovem i písmem. Znalost dalšího světového jazyka vítána.

K vlastnoručně podepsané přihlášce je třeba doložit:

  • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe, s uvedením přehledu vědecké a publikační činnosti,
  • fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci,
  • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
  • písemně zpracovaný koncept činnosti katedry pro další období.

Písemné přihlášky zasílejte do 31. října 2018 na personální oddělení FTK UP, Třída Míru 117, 771 11 Olomouc.

Kontaktní osoba:

Mgr. Ladislava Meluchová
Oddělení personálně-mzdové
Fakulta tělesné kultury | Univerzita Palackého v Olomouci
třída Míru 117 | 771 11  Olomouc
T: +420 585 636 032 | E: ladislava.meluchova@upol.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Informace o ochraně osobních údajů