Výběrová řízení Filozofické fakulty UP: pracovní místa vysokoškolských pedagogů

pátek 20. říjen 2017, 1:57 – Text: DA

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst vysokoškolských pedagogů.

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Pracovní zařazení: lektorka/lektor nebo asistentka/asistent
Obor: Jazyková cvičení a kulturně literární úvod
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2018
Kvalifikační požadavky: ukončené Mgr. nebo PhDr. v oboru anglická filologie

Katedra aplikované ekonomie

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Přeshraniční projekty a spolupráce s německy mluvícími zeměmi
úvazek: 0,2; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2018
Kvalifikační požadavky: vzdělání Ph.D. v oboru nebo minimálně probíhající Ph.D. studium v souvisejícím oboru; schopnost publikovat a vést výuku/studenty v německém jazyce; aktivní projektová činnost; zahraniční výzkumné kontakty
a spolupráce s německy mluvícími zeměmi; praxe ve firmách výhodou

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent nebo docentka/docent
Obor: Hospodářské dějiny, dějiny účetnictví
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2018
Kvalifikační požadavky: vzdělání minimálně Ph.D. v oboru s výhledem zahájení habilitačního řízení do konce roku 2018; aktivní publikační činnost; schopnost publikovat a vést výuky v anglickém jazyce; schopnost zahraniční spolupráce; aktivní projektová činnost; stávající zahraniční výzkumné kontakty výhodou; praxe
ve firmách výhodou

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Ekonomika a management, zaměření na interkulturní management
úvazek: 0,2; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2018
Kvalifikační požadavky: vzdělání Ph.D. v oboru nebo minimálně probíhající Ph.D. studium v souvisejícím oboru; schopnost publikovat a vést výuku v anglickém jazyce, další cizí jazyk (zejména východní) výhodou; publikační činnost v oboru; aktivní projektová činnost; stávající zahraniční výzkumné kontakty výhodou; praxe ve firmách výhodou

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Ekonomika a management, zaměření na ekonomii
úvazek: 0,5; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2018
Kvalifikační požadavky: vzdělání Ph.D. v souvisejícím oboru nebo minimálně probíhající Ph.D. studium v oboru; schopnost publikovat a vést výuku v anglickém jazyce; publikační činnost v oboru; aktivní projektová činnost; stávající zahraniční výzkumné kontakty výhodou; praxe ve firmách výhodou

Katedra obecné lingvistiky

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Lingvistika
úvazek: 0,5; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2018
Kvalifikační požadavky: úspěšně ukončené magisterské studium obecné jazykovědy; navazující doktorské studium obecné jazykovědy; realizované studium (část studia) v zahraničí; stabilní publikační výsledky.

Katedra psychologie

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Klinická psychologie
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2018
Kvalifikační požadavky: úspěšně ukončené doktorské studium v oboru klinická psychologie; aktivní publikační činnost; znalost anglického nebo německého jazyka na úrovni B2; znalost práce MS Office; výhodou atestace v oboru klinická psychologie; zkušenosti s výukou na vysoké škole

Pracovní zařazení: asistentka/asistent
Obor: Pedagogická psychologie; metodologie výzkumu
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2018
Kvalifikační požadavky: úspěšně ukončené jednooborové magisterské studium psychologie; úspěšně ukončené nebo krátce před dokončením doktorské studium v oboru pedagogická psychologie; zkušenosti s výukou na vysoké škole; aktivní publikační činnost; znalost anglického a německého jazyka na úrovni B2; znalost práce v programu Statistica; znalost práce v platformě MS SharePoint a MS Project

Katedra romanistiky

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Francouzská filologie - lingvistika
úvazek: 0,2; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2018
Kvalifikační požadavky: vzdělání Ph.D. v oboru nebo oboru příbuzném; publikační činnost v oboru

Katedra slavistika

Pracovní zařazení: asistentka/asistent
Obor: Ruský jazyk
úvazek: 0,3; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2018
Kvalifikační požadavky: úspěšně ukončené magisterské studium v oboru ruská filologie; znalost ruských reálií; znalost obchodní korespondence v ruském jazyce; ruská výslovnost na úrovni rodilého mluvčího; znalost anglického jazyka na úrovni B2; předpoklady pro vědeckou práci v oboru; zapojení do doktorského studia

Přihlášky do výběrového řízení doložené strukturovaným životopisem, dokladem o dosaženém vzdělávání, přehledem praxe, vědecké a publikační činnosti přijímá Personální oddělení Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského 10, Olomouc, 771 80 nebo zasílejte na email: personalni.ff@upol.cz, a to nejpozději do 20. listopadu 2017.