Výběrová řízení FF UP

čtvrtek 18. říjen 2018, 12:58 – Text: IU

Katedra aplikované ekonomie

Pracovní zařazení: docentka/docent
Obor: Marketing
úvazek: 0,5; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2019
Kvalifikační požadavky: habilitace v oboru marketing či oboru velice blízkém; aktivní publikační činnost v oboru; schopnost publikovat a vést výuku v angličtině; potencionál pro rozvoj zahraniční spolupráce; aktivní projektová činnost; stávající zahraniční výzkumné kontakty výhodou

Pracovní zařazení: docentka/docent; odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Podniková ekonomika
úvazek: 0,5; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2019
Kvalifikační požadavky: minimálně Ph.D. v oblasti podniková ekonomika; aktivní publikační činnost v oboru; schopnost publikovat a vést výuku v angličtině; potencionál pro rozvoj zahraniční spolupráce; aktivní projektová činnost; stávající zahraniční výzkumné kontakty výhodou.

Katedra asijských studií

Pracovní zařazení: Senior researcher
Obor: výzkumný program „Čínští rolníci na ruském Dálném východě“ v rámci projektu Sinofonní příhraničí; Interakce na okraji
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2019
Kvalifikační požadavky: titul Ph.D. v oboru antropologie nebo sociologie; prokazatelné relevantní zkušenosti v oblasti výzkumu zaměřeného na přeshraniční ekonomické praktiky; publikace v časopisech indexovaných v Databázích WOS/Scopus na témata relevantní ve vztahu k problematice získávání půdy, čínských sedláků v zahraničí, práva na půdu a majetkových práv farmářů v zahraničí; výborná znalost metod kvalitativního výzkumu (etnografie, polostrukturované rozhovory atd.); předpoklady pro spolupráci v mezinárodním výzkumném týmu a zkušenosti s tímto typem práce; prokazatelné zkušenosti s úspěšným řešením podpořeného projektu; prokazatelné zkušenosti s vystupováním na mezinárodních vědeckých konferencích a s vedením sekcí v rámci těchto konferencí; dobrá znalost angličtiny (min. B2); prokazatelná znalost čínštiny nebo ruštiny nutná

Kromě níže uvedených podkladů k přihlášce do výběrového řízení požadujeme: nástin vašeho výzkumného záměru v rámci výzkumného programu „Čínští sedláci na ruském Dálném východě (v rozsahu max. 3 strany) a doporučující dopis (písemná doporučení).

Pracovní zařazení: Pomocná vědecká síla
Obor: výzkumný program „Čínští rolníci na ruském Dálném východě“ v rámci projektu Sinofonní příhraničí; Interakce na okraji
úvazek: částečný úvazek; případně dohoda o provedení práce;
počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2019
Kvalifikační požadavky: student doktorského programu v oboru sociální (případně kulturní, či hospodářské) antropologie; titul Mres nebo obdobný magisterský titul ze sociologie (metody sociálního výzkumu) nebo antropologie; zkušenost s prací v týmu multidisciplinárního výzkumného projektu; prokazatelná zkušenost s vystupováním na mezinárodních vědeckých konferencích; hluboká znalost a pochopení metodologických dopadů výzkumu napříč kulturami; vědecký zájem o témata vztahující se k problematice dobývání půdy, čínských farmářů v zahraničí, práva na půdu a majetkových práv farmářů v zahraničí apod.; dobrá znalost angličtiny (min. B2); prokazatelná znalost čínštiny nebo ruštiny nutná. 

Kromě níže uvedených podkladů k přihlášce do výběrového řízení požadujeme: 1–2 ukázkové texty; nástin projektu disertační práce (max. 3 strany); doporučující dopis (písemná doporučení).

Pracovní zařazení: Senior researcher
Obor: výzkumný program „Střední Asie“ v rámci projektu Sinofonní příhraničí; Interakce na okraji
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2019
Kvalifikační požadavky: Ph.D. v oboru politologie, kulturní antropologie, sociologie nebo sinologie případně ekonomie socioekonomické geografie nebo jiná odbornost týkající se střední Asie; předchozí vědeckovýzkumné zaměření uchazeče by mělo spočívat v oblasti aktuálních vztahů středoasijských národů s Čínou, zejména v kontextu iniciativy Nová Hedvábná stezka (BRI) a čínských investic do infrastruktury regionu; předpoklady pro spolupráci v mezinárodním výzkumném týmu a zkušenost s tímto typem práce; doložitelná zkušenost s úspěšným, řešením podpořeného projektu; doložitelná zkušenost s vystupováním a vedením sekcí na mezinárodních vědeckých konferencích; znalost angličtiny (min. B2), čínštiny nebo ruštiny (min. A2); publikace v časopisech hodnocených v databázích WOS/Scopus tematicky zaměřené na problematiku střední Asie; prokazatelná zkušenost s terénním výzkumem; výhodou jsou zkušenosti s organizací mezinárodních konferencí či workshopů a zkušenosti s prováděním výzkumů veřejného mínění.
Kromě níže uvedených podkladů k přihlášce do výběrového řízení požadujeme: nástin vlastního výzkumného záměru v rámci výzkumného programu „Střední Asie“ (v rozsahu max. 3 strany) a doporučující dopis (písemná doporučení).

Pracovní zařazení: Excelentní/klíčový pracovník projektu
Obor: specialista na střední Asii, jihovýchodní Asii nebo občanskou společnost v Číně pro projekt: Sinofonní příhraničí: Interakce na okraji
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2019
Kvalifikační požadavky: mezinárodně uznávaný, vysoce kvalifikovaný politolog, kulturní antropolog, sociolog, sinolog, religionista nebo odborník na socioekonomickou geografii minimálně s titulem PhD.; zkušenosti s vedením výzkumného týmu (min. 2–3 roky); zkušenost s aktivitami pro zaškolení začínajících pracovníků; předchozí účast na mezinárodním vědeckém projektu (minimálně po dobu 3 let); publikace zaměřené na problematiku Číny, střední či jihovýchodní Asie (tematicky zaměřené na vnitrostátní nebo mezinárodní otázky). Vybrané publikace musí být indexovány v databázích WOS nebo Scopus; prokazatelné zkušenosti v oblasti terénního výzkumu a zkušenost s prací na vědeckých pozicích v zahraničí jsou výhodou, stejně jako zkušenosti s navrhováním a prováděním výzkumů veřejného mínění; zkušenost s organizováním mezinárodních konferencí výhodou; H-index v databázích WoS nebo Scopus (minimálně 3), případně více než 100 citací v jiné databázi (např. Google Scholar); znalost cizích jazyků nutná, zejména znalost angličtiny (min. B2); znalost dalších jazyků např. ruštiny (min. B2), čínštiny (min. A2) nebo některého z jazyků jihovýchodní Asie výhodou.
Kromě níže uvedených podkladů k přihlášce do výběrového řízení požadujeme: nástin výzkumného záměru v rámci výzkumného programu „Střední Asie“ (v rozsahu max. 3 strany) a doporučující dopis (písemná doporučení).

Katedra psychologie

Pracovní zařazení: asistentka/asistent
Obor: Klinická psychologie
úvazek: 0,2; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2019

Pracovní zařazení: asistentka/asistent
Obor: Pedagogická psychologie
úvazek: 0,5; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2019

Pracovní zařazení: asistentka/asistent
Obor: Kognitivní psychologie
úvazek: 0,5; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2019

Pracovní zařazení: asistentka/asistent
Obor: Vývojová psychologie
úvazek: 0,5; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2019

Kvalifikační požadavky: jednooborové studium psychologie na úrovni Mgr.; publikační činnost; zkušenosti s výukou na VŠ; ukončené nebo probíhající DSP studium v oboru psychologie.

Katedra slavistiky

Pracovní zařazení: lektorka/lektor
Obor: Polský jazyk – překlady, tlumočení, výuka
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2019
Kvalifikační požadavky: vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru polská filologie; znalost polského jazyka na úrovni rodilého mluvčího; znalost anglického jazyka na úrovni C1; publikační činnost v oboru; předpoklady pro vědeckou práci v oboru; zkušenosti s psaním učebnic a didaktických opor; zkušenosti s výukou polského jazyka.

Pracovní zařazení: lektorka/lektor
Obor: Polský jazyk – překlady, tlumočení, výuka
úvazek: 0,6; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2019
Kvalifikační požadavky: vysokoškolské magisterské v oboru polská filologie; ukončené doktorské vzdělání; znalost polského jazyka na úrovni rodilého mluvčího; znalost anglického jazyka na úrovni C1; publikační činnost v oboru; předpoklady pro vědeckou práci v oboru; zkušenosti s psaním učebnic a didaktických podpor; zkušenosti s výukou polského jazyka.

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

Pracovní zařazení: profesorka/profesor; docentka/docent; odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Andragogika
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1

Pracovní zařazení: profesorka/profesor; docentka/docent; odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Religionistika
úvazek: 0,4; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2019

Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v oboru nebo oboru blízkém; pedagogické schopnosti; předpoklady pro vědeckou publikační činnost; resp. doložitelná publikační činnost (včetně aktivní účasti na zahraničních konferencích); znalost nejméně jednoho světového jazyka (schopnost přednášek v angličtině); morální bezúhonnost.

Katedra romanistiky

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Španělská filologie, specializace španělská literatura
úvazek: 0,5; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2019
Kvalifikační požadavky: ukončené doktorské vzdělání v oboru; specializace na starou španělskou literaturu; zkušenosti s mezinárodními vědeckými projekty.

Pracovní zařazení: odborná asistentka/odborný asistent
Obor: Portugalská filologie, specializace portugalská lingvistika
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2019
Kvalifikační požadavky: vzdělání Ph.D. v portugalské filologii, apod.; aktivní publikační činnost v oboru; aktivní výzkumu a inovace v příslušné oblasti; doktorské a postgraduální výukové zkušenosti; předpoklady pro úspěšnou habilitaci, nejpozději do 5 let; znalost portugalštiny na úrovni rodilého mluvčího; zkušenosti s přípravou a předkládáním akademických projektů vítány.

Pracovní zařazení: pedagogicko-vědecký pracovník
Obor: Španělská filologie, specializace španělská a latinskoamerická literatura
úvazek: 1,0; počet volných míst: 1
termín nástupu: 1. ledna 2019
Kvalifikační požadavky: vzdělání Ph.D. ve španělské filologii; aktivní publikační činnost v oboru; aktivní výzkum a inovace v příslušné oblasti; doktorské a postgraduální výukové zkušenost; zkušenosti s přípravou a předkládáním akademických projektů vítány.

 

Přihlášky do výběrového řízení doložené strukturovaným životopisem, dokladem o dosaženém vzdělávání, přehledem praxe, vědecké a publikační činnosti přijímá Personální oddělení Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Křížkovského 10, Olomouc, 771 80 nebo zasílejte na email: personalni.ff@upol.cz, a to nejpozději do 18. listopadu 2018

Univerzita Palackého v Olomouci zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů. Více informací na www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju.