V Olomouci budou jednat čeští a zahraniční experti na bezpečnost zdravotní péče v krizových situacích

úterý 9. květen 2017, 12:46 – Text: OK

Olomouc (9. května 2017) – Zdravotní péče v ohrožení – Health Care in Danger – bude ústředním tématem setkání mezinárodních expertů z několika evropských zemí, které se uskuteční tento týden v Olomouci. Společně budou hledat řešení problémů násilí proti zdravotníkům a zraněným osobám ve válečných konfliktech, při teroristických útocích i v rámci současné migrační krize. Ojedinělý expertní mítink, který se v oblasti střední a východní Evropy koná vůbec poprvé, je součástí XII. Olomouckých dnů urgentní medicíny. Ve dnech 10.–12. května je společně pořádají Univerzita Palackého a Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje ve spolupráci s Českým červeným křížem a Mezinárodním výborem Červeného kříže v Ženevě. Místem třídenního setkání bude Clarion Congress Hotel Olomouc a Umělecké centrum Univerzity Palackého.

Specifické přístupy k řešení bezpečnosti zdravotní péče v krizových situacích představí vojenští lékaři a zdravotníci, armádní specialisté na organizaci zdravotní pomoci při vojenských misích a v ozbrojených konfliktech i zástupci státní správy, akademické sféry a nevládních organizací střední a východní Evropy. K hlavním hostům budou patřit ředitel Agentury vojenského zdravotnictví, brigádní generál Zoltán Bubeník, zástupkyně Světové lékařská asociace (WMA) a specialistka na mezinárodní a humanitární právo Clarisse Delormeová a Panu Saaristo, představitel Mezinárodního výboru Červeného kříže a koordinátor zdravotní péče v humanitárních krizích, který má významné terénní zkušenosti z pomoci při zemětřesení v Haiti nebo při epidemii eboly v západní Africe. Pozvání přijali také zástupkyně evropské centrály Červeného kříže Julie Tenenbaumová a reprezentanti národních organizací Červeného kříže včetně Ukrajiny s čerstvou zkušeností z oblasti Doněcka a Luganska.

Specifikum konference spočívá v tom, že se zde sejdou experti, kteří se zabývají problematikou bezpečnosti zdravotní péče v různých oblastech a z různých úhlů pohledu. Vojenský odborník na určitou konkrétní situaci bude mít odlišný názor než expert Lékařů bez hranic nebo vedoucí hasičského sboru. Odlišná jsou také pojetí a fungování integrovaného zdravotnického systému v České republice, na Slovensku, v Maďarsku nebo třeba v Polsku. Aby lékaři a zdravotníci mohli zraněným a nemocným pomáhat, nemohou být v permanentním ohrožení. Zároveň by ale měli respektovat podmínky dané oblasti a země,“ vysvětlila prorektorka Univerzity Palackého a členka organizačního výboru konference Ivana Oborná. Mítink by měl podle ní dospět ke konsensu jednotlivých složek a národních systémů, následně zahájit diskusi o společných postupech. „Jak vyplývá z informací armádních specialistů, pokud chybí koordinace, mohou některé aktivity spíše uškodit, místo aby přispěly k řešení krizové situace,“ doplnila Ivana Oborná.

Jednání expertů bude probíhat ve třech sekcích, které zahrnou oblast právních aspektů, zdravotní péče při humanitárních katastrofách, živelných pohromách i migrační krizi a bezpečnost zdravotníků ve válečném konfliktu. Součástí programu bude také prezentace britského programu CITIZEN AID, jehož prostřednictvím je veřejnost informována, jak správně reagovat v situaci teroristického útoku a jak postupovat, aby jeho dopady byly co nejmenší.

Výchozím materiálem pro jednání jednotlivých sekcí bude program Health Care in
Danger – Zdravotní péče v ohrožení (HCiD) vypracovaný odborníky Mezinárodního červeného kříže a přijatý na 32. Mezinárodní konferenci Červeného kříže a Červeného půlměsíce v prosinci 2015. Jeho cílem je přispět k řešení problému násilí proti pacientům a zdravotníkům a zajištění bezpečného přístupu k poskytování zdravotní péče ve válečných konfliktech i jiných nouzových situacích. Poprvé byl v České republice představen na loňských Olomouckých dnech urgentní medicíny.

Právě vzhledem k významu této iniciativy byla mezinárodní sekce letošní konference uspořádána. Věříme, že přispěje k zahájení široké diskuse mezi jednotlivými složkami, které se podílejí na řešení humanitárních krizí – k ochraně zdravotníků a dalších členů integrovaného zdravotnického systému,“ uvedla Radka Filipčíková, proděkanka Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého a členka organizačního výboru konference.

Mezinárodní setkání expertů se koná v rámci konference Olomoucké dny urgentní medicíny, které se v Olomouci uskuteční již podvanácté. „Letošní ročník je opět zaměřen na praktickou urgentní medicínu současnosti, tedy jak na tu ‚naši‘ v běžných podmínkách, tak i na tu, která probíhá za mimořádných podmínek a se kterou se vzhledem k problematické situaci v Evropě můžeme v blízké době setkat,“ uvedla Radka Filipčíková. Organizátoři očekávají účast více než dvou stovek odborníků z České republiky a evropských zemí.

Jak připomněl ředitel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Petr Hubáček, Olomoucké dny urgentní medicíny mají už dlouholetou tradici. „Vznikly za mého působení na oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc a byly tematicky zaměřeny především na poskytování nemocniční neodkladné péče. V souvislosti s mým přechodem na zdravotnickou záchrannou službu došlo i na této odborné akci k úzkému propojení přednemocniční etapy poskytování zdravotní péče s etapou nemocniční. Bylo tak naplněno motto nás ‚urgentistů‘: Jsme před i za branami nemocnic,“ uvedl Petr Hubáček a dodal: „To je také podstatou náplně a funkčnosti urgentní medicíny. Úzké propojení a vzájemná spolupráce záchranné služby s urgentním příjmem je zárukou kvality a efektivity poskytování akutní péče obyvatelům nejen v České republice, ale v celém světě. Urgentní medicína je jen jedna.“

XII. Olomoucké dny urgentní medicíny, na jejichž organizaci se podílejí také Právnická fakulta a Fakulta zdravotnických věd UP, budou slavnostně zahájeny dne 10. května v Clarion Congress Hotelu. Dvoudenní expertní mítink Health Care in Danger – Zdravotní péče v ohrožení začne 11. května v 13.30 hod.

Podrobné informace o programu jsou k dispozici na https://www.odum.cz/.

 

Kontaktní osoby:

Zdeněk Hošák | vedoucí odd. mediální komunikace a PR ZZS Olomouckého kraje
E: mluvci@zzsol.cz | M: 720 022 040

Ivana Oborná | prorektorka pro zahraniční záležitosti
Univerzita Palackého v Olomouci
E: ivana.oborna@upol.cz | T: 585 631 005

Radka Filipčíková | proděkanka pro zahraniční spolupráci a vnější a vnitřní záležitosti
Univerzita Palackého v Olomouci | fakulta zdravotnických věd
E: radka.filipcikova@upol.cz | T: 585 632 803

 

Petr Hubáček | ředitel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje
E: petr.hubacek@zzsol.cz | T: 585 544 200