Studenti Univerzity Palackého si jako první v České republice jednorázově vyzkoušejí roli dobrovolníka

pondělí 3. říjen 2016, 20:07 – Text: OK

Olomouc (3. října 2016) – Zítra v Olomouci odstartuje ojedinělý projekt Dny dobrovolnictví na Univerzitě Palackého (UP), který pro studenty i akademiky připravila katedra křesťanské sociální práce cyrilometodějské teologické fakulty ve spolupráci se Studentským kariérním a poradenským centrem, Nadačním fondem (vše UP) a CARITAS-VOŠ sociální Olomouc. Díky němu si vysokoškoláci na vlastní kůži ověří, jak by uspěli při dobrovolnické práci v neziskových organizacích. Součástí třídenního programu bude i diskuse k záměru vytvořit v Olomouci první Univerzitní dobrovolnické centrum v České republice.

Jaké je být dobrovolníkem si od zítřka vyzkouší více než 70 studentů Univerzity Palackého, kteří se v uplynulých dnech zaregistrovali u některé ze sedmi olomouckých neziskových organizací. „Tam na ně už čekají koordinátoři, kteří jim v rámci jednorázové dobrovolnické příležitosti zadají konkrétní práci. Některé z aktivit jsou jednodenní, jiné zaberou celé tři dny,“ uvedla vedoucí projektu Tatiana Matulayová z pořádající katedry. Studenti budou například pomáhat s přípravou benefičního bazaru nebo koncertu, s úpravou knihovny či zahrady, při tvorbě didaktických her, výrobě letáků nebo doprovodí klienty na vycházku.

Dobrovolnictví je cool

Pro nultý ročník Dobrovolnických dnů UP oslovili organizátoři zavedené instituce, které dlouhodobě pracují v sociálních službách. V řadách svých spolupracovníků uvítají studenty například občanské sdružení Amelie, TyfloCentrum Olomouc, Dům seniorů František, Charita Olomouc nebo Maltézská pomoc. „Pokud se tento ročník vydaří, chtěli bychom se v příštím roce obrátit i na instituce, které působí v dalších oblastech, jako je například životní prostředí, kultura nebo sport,“ uvedla Tatiana Matulayová.

Jak zdůraznila, dobrovolnictví je především vynikající životní zkušenost. „Naše i zahraniční výzkumy potvrzují, že mnoho lidí, zejména mladých, pracuje dobrovolnicky proto, že se mohou něco naučit pro svou budoucnost, vytvořit si kontakty, něco zažít a vnímat, co všechno mohou dát druhým kolem sebe. A ještě za to získávají ocenění své komunity a přátel. To, že dobrovolnictví je cool a hodné následování, je součástí mnoha západních kampaní,“ uvedla Tatiana Matulayová, která své zkušenosti se studentskými dobrovolnickými aktivitami čerpala při studijních pobytech v USA.

Sympozium, seminář a Univerzitní dobrovolnické centrum

Program Dnů dobrovolnictví na UP obohatí vědecké sympozium věnované aktuálním výsledkům výzkumů dobrovolnictví a odborný seminář spojený s workshopem, který se zaměří na inovace v univerzitním vzdělávání – tzv. Service Learning. „Tato výuková koncepce, rozšířená dnes už ve všech světadílech, spojuje klasickou praxi s dobrovolnictvím a napříč obory vychovává k občanství. Student si díky ní trénuje přímo ve službě komunitě znalosti a činnosti, které získal při svém studiu. Absolvent se pak nestává jen kvalitně připraveným odborníkem, ale zároveň získává cit pro to, jak by jako učitel, lékař, právník, architekt nebo sociální pracovník mohl přispět ke službě veřejnosti,“ vysvětlila Tatiana Matulayová.

Ojedinělý třídenní projekt vyvrcholí diskusním setkáním studentů a akademiků k vytvoření Univerzitního dobrovolnického centra. Zváni jsou zejména zástupci studentských spolků, které na univerzitě fungují a které jsou na dobrovolnictví založené. „Jednou z výhod centralizovaného univerzitního dobrovolnictví je to, že student má větší šanci pracovat na projektech, ke kterým by se jinak nedostal. Potřebné informace kolují vždy jen v určitých kruzích. Transdisciplinárně vytvořené dobrovolnické centrum by nejen ušetřilo energii, čas a finanční zdroje, ale umožnilo by všem studentům podílet se na životě univerzity a službě veřejnosti. Jde o to, že pokud jednou kvalitně zaškolíme dobrovolníka na určité typy činností, není pak už důležité, jestli bude pomáhat při přípravě festivalu pro děti se zdravotním postižením nebo při přípravě majálesu. Našim cílem je také upozornit samu univerzitu, jaký má ve svých studentech obrovský potenciál,“ objasnila Tatiana Matulayová.

Cílem Dnů dobrovolnictví na UP je podle ní zároveň snaha zviditelnit přínos studentů pro celé město. „Věřím, že díky těmto univerzitním aktivitám se začne o dobrovolnictví více mluvit a že to bude dobrý základ i pro diskusi o cílené podpoře dobrovolnictví v rámci politiky. Právě to může univerzita výrazně podpořit. Díky výsledkům našich výzkumů dokážeme vybudovat základní argumentaci, která je pro tvorbu politiky důležitá. Zároveň bychom tak mladým lidem mohli umožnit, aby se do ní dobrovolně zapojili,“ doplnila Tatiana Matulayová.

Dny dobrovolnictví se uskuteční ve dnech 4.–6. října v prostorách pořádající katedry křesťanské sociální práce na třídě Svobody 8 a ve vybraných olomouckých organizacích.

 

Kontaktní osoby:

Tatiana Matulayová | vedoucí katedry
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého | Katedra křesťanské sociální práce
E: tatiana.matulayova@upol.cz | T: 585 637 195

Katrin Baníková | koordinátorka poradenských služeb
Univerzita Palackého v Olomouci | Studentské kariérní a poradenské centrum
E: katrin.banikova@upol.cz | M: 739 302 169

 

Program Dnů dobrovolnictví na UP:

4.–6. října – jednorázové dobrovolnictví v konkrétních organizacích
možnost pro studenty a zaměstnance UP jednorázově si vyzkoušet dobrovolnickou práci ve vybraných organizacích v Olomouci

5. října 13.00–15.30 | tř. Svobody 8 – vědecké sympozium Výzkum fenoménu dobrovolnictví
prezentace výzkumů akademiků a studentů

5. října 10.00–12.00 | tř. Svobody 8. – odborný seminář Service Learning – inovace v univerzitním vzdělávání
záměrem semináře je informovat o vyučovací koncepci Service Learning a o možnostech jejího zavedení do univerzitního vzdělávání

6. října 14.00–16.00 | tř. Svobody 8 – diskuze k nově vznikajícímu Univerzitnímu centru dobrovolnictví
a dohodnutí spolupráce s univerzitními studentskými spolky

ORGANIZACE, KTERÉ SE ZAPOJILY DO DNŮ DOBROVOLNICTVÍ NA UP:

Amelie, z.s. – organizace, jejímž posláním je pomáhat lidem žít život s rakovinou. Po celé České republice vytváří Centra Amelie, které realizuje aktivity a projekty pro onkologicky nemocné a jejich blízké. Poskytují skupinové i individuální poradenství, mimo jiné rozvíjí i dobrovolnickou činnost.

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. – jako organizace poskytující komplex sociálních služeb osobám nevidomým, slabozrakým nebo zrakově znevýhodněným, spadá pod Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých (SONS). Pracovníci klientům pomáhají mimo jiné s výběrem a používáním kompenzačních pomůcek.

Dům seniorů František – příspěvková organizace poskytující sociální služby seniorům, kteří mají vlivem věku nebo zdravotního stavu sníženou míru soběstačnosti. Mezi jejich činnosti patří aktivizační a sociálně terapeutické činnosti, poskytování stravy a ubytování.

InternetPoradna.cz z.s. – nezisková organizace, která pomáhá lidem v tíživých životních situacích, seniorům, osobám se zdravotním postižením. Zaštiťují službu sociální rehabilitace, telefonickou krizovou pomoc, poradenství v různých oblastech života, to vše bezplatně.

Charita Olomouc – nezisková církevní organizace, kterou zřídil olomoucký arcibiskup. Provozuje pět středisek, které poskytují sociální a zdravotní služby. Mezi stěžejní klíčové skupiny patří osoby bez domova, s duševním onemocněním, etnické menšiny, sociálně vyloučené rodiny s dětmi, osoby se zdravotním handicapem a senioři.

Maltézská pomoc, o.p.s. – nestátní nezisková organizace, která realizuje dobrovolnické projekty, poskytuje sociální služby a další aktivity humanitárního charakteru. Cílem je pomoc potřebným a trpícím, zmírnění sociální izolace klientů a péče o znevýhodněné osoby.

Spolu Olomouc, z. s. – nestátní nezisková organizace, která podporuje osoby se zdravotním, primárně mentálním, postižením při seberealizaci v běžném prostředí. Mezi hlavní služby patří sociální rehabilitace, osobní asistence, aktivizační a rozvojové programy.