Na některé obory Univerzity Palackého lze ještě zasílat přihlášky

středa 19. duben 2017, 14:06 – Text: OK

Olomouc (19. dubna 2017) – Některé fakulty Univerzity Palackého v Olomouci umožní uchazečům o studium podat přihlášku do druhého kola přijímacího řízení. Pro vybrané obory ho pořádá přírodovědecká, cyrilometodějská teologická a právnická fakulta.

Přírodovědecká fakulta vypsala druhé kolo výběrového řízení pro téměř dvě desítky bakalářských studijních oborů a tři navazující magisterské obory. Přihlášky mohou uchazeči zasílat do 14. července. Šanci mají například zájemci o studium oborů Environmentální geologie, Optika a optoelektronika, Přístrojová fyzika, Molekulární biofyzika, Nanotechnologie, Diskrétní matematika nebo některých učitelských kombinací.

Počet oborů, u nichž pořádáme druhé kolo přijímacího řízení, rok od roku klesá. Letos jsme se rozhodli dát tuto možnost zejména u oborů fyzikálních, u kterých se nepodařilo v prvním kole naplnit kapacitu, a u oborů učitelských, kde je v kombinaci oborů fyzika, matematika a informatika,“ uvedl proděkan pro studijní záležitosti přírodovědecké fakulty Roman Kubínek. Seznam oborů, podmínky přijímacího řízení a kritéria pro přijetí najdou zájemci na https://www.prf.upol.cz/pl/zajemci-o-studium.

Například studium oboru Environmentální geologie je atraktivní pro zájemce o přírodu a životní prostředí, značná pozornost je věnována terénním praxím a práci v laboratoři. „Absolventi se mohou uplatnit v komerčních a konzultačních firmách působících v oboru geologie a hydrogeologie a také na úřadech státní správy se zaměřením na ochranu životního prostředí,“ uvedl vedoucí katedry geologie Ondřej Bábek.

Cyrilometodějská teologická fakulta vypsala druhé kolo přijímacího řízení pro bakalářské obory Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce, které realizuje ve spolupráci s Vyšší odbornou školou sociální v Olomouci. Přihlášky, které je nutné zaslat na adresu obou škol, mohou uchazeči podávat od 19. června do 31. července. Přijímací zkoušky se uskuteční v závěru srpna. Bližší informace jsou dostupné na https://www.cmtf.upol.cz/studujte-u-nas/prijimaci-rizeni/.

Druhé kolo přijímacích zkoušek připravuje i právnická fakulta. Týkat by se mělo navazujícího magisterského oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo. Fakulta plánuje, že zájemci o tento dvouletý program budou moci podávat přihlášky od 12. června do 12. července. Dodatečný termín Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností SCIO, kde přihlášení uchazeči budou vykonávat test ze Základů společenských věd pro navazující magisterské studium evropských studií, by byl v sobotu 19. srpna.

 V prvním kole přijímacího řízení, kdy osm fakult nabídlo téměř 900 kombinací oborů, se přihlášky podávaly do konce února. Univerzita Palackého jich zaregistrovala 25 444.