Mezinárodní workshop o lidských právech dal prostor akademikům i studentům

Dvoudenní setkání přilákalo na 40 účastníků ze tří kontinentů. Foto: Eva Hrudníková
čtvrtek 3. leden 2019, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Výjimečný formou, šíří tématu i složením účastníků. Takový byl druhý ročník mezinárodního workshopu zaměřeného na ochranu lidských práv, který organizovala právnická fakulta. Dvoudenní setkání, kdy se u společného stolu setkávají špičkoví odborníci z univerzit i právní praxe se studenty, přilákalo na 40 účastníků ze tří kontinentů.

Tématem letošního workshopu bylo Universal and Regional Systems of Human Rights Protection: A Constant Process of Construction and Reconstruction. Organizátoři jej zvolili tak, aby bylo dostatečně široké a aby mohlo být uchopeno účastníky jak filozoficko-teoreticky, tak naopak ryze prakticky. Příspěvek si připravilo 16 akademiků a 11 studentů, převážně doktorských programů. Praktický rozměr tématu dodali státní zástupci z Brazílie  a z Česka.

„Bylo krásné sledovat, jak se liší vědecko-teoretický přístup brazilských kolegů například od přístupu kolegů z Francie, Polska, Anglie či Ruska. Vnímaní ochrany lidských práv totiž vychází z odlišných historicko-kulturních souvislostí a tradic. Workshopem, jako je tento, dochází k poznávání a často také k pochopení jiné, zahraniční perspektivy. V oblasti lidskoprávní je hledání společných hodnot velice důležité,“ řekl hlavní organizátor setkání Pavel Bureš, který působí na katedře mezinárodního a evropského práva.

Program workshopu pořadatelé uspořádali tak, aby podtrhli tvůrčí a diskuzní charakter. „Čas vymezený samotným příspěvkům byl stejný jako diskuzi. „Specifikem naší akce je rovněž kombinace akademických a studentských referujících. Studentům to umožňuje vidět, jakým způsobem probíhají prezentace vědeckých výsledků akademiků, ale na druhou stranu také získat přímou zpětnou vazbu pro své příspěvky týkající se metodologie, stylu i výběru tématu. Akademici zase mohou vidět nové formy, způsoby a přístupy ve zpracování vědeckých témat studenty,“ shrnul Pavel Bureš s tím, že jejich snahou je rovněž udržet přátelskou a téměř rodinou atmosféru akce. „Vycházíme z již utvořených delší dobu trvajících vazeb, které na jednotlivá zahraniční pracoviště máme. Snažíme se tak vybudovat unikátní síť založenou na vysoké odborné kvalitě, ale také výjimečných mezilidských vztazích.“ 

S příspěvkem Human rights, values and global order přijela na setkání Marie Elisabeth Baudoin z École de droit de l’Université Clermont – Auvergne. „Oceňuji zvolenou formu – workshop, která je u podobných setkání výjimečná. Na rozdíl od klasických konferencí jsme měli se studenty prostor velmi konstruktivně diskutovat. Líbil se mi výběr témat a pojetí od globální po místní úroveň,“ zhodnotila Marie Elisabeth Baudoin.

Letošní ročník byl připravován za výrazné podpory zahraničního oddělení právnické fakulty a s velkou pomocí a úsilím studentů navazujícího programu International and European law. Také následující ročník mezinárodního workshopu by se měl uskutečnit na půdě Univerzity Palackého. S myšlenkou organizovat podobná odborná setkání přišel před více než rokem Martin Faix, proděkan pro zahraniční záležitosti, a založil tak „olomouckou předvánoční“ tradici.