Cyrilometodějská teologická fakulta UP nabízí nový kurz zájmového vzdělávání v psychosomatice

čtvrtek 4. leden 2018, 9:01 – Text: OK

Olomouc (4. ledna 2018) – Co ovlivňuje vznik a přetrvávání psychosomatických onemocnění, v čem spočívá psychická odolnost a jak je možné měřit míru úzkostnosti nebo vyhýbavosti ve vztazích? Odpovědi na tyto a další otázky nabídne další seminář z oblasti psychosomatiky, který pro zájemce z širší odborné veřejnosti připravil Institut sociálního zdraví Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (OUSHI). Uskuteční se v pátek a v sobotu 12. a 13. ledna a přihlášky mohou zájemci posílat do 9. ledna.

Dvoudenní seminář seznámí s hlavními faktory, které ovlivňují zvládání stresu a sociální chování a mohou významně ovlivnit vznik a průběh různých nemocí. Účastníci získají přehled o tom, která rizika spolupůsobí při vzniku a udržování některých, zejména psychosomatických onemocnění a které faktory jsou naopak ochranné. „Kurz zároveň nabídne informace o tom, jaké jsou v dospělosti využívány vztahové styly a jak ovlivňují způsob chování v nemoci. Součástí bude i praktický přehled metod pro jejich diagnostiku včetně měření míry úzkostnosti a zjišťování stresorů z dětství a v pozdějším životě,“ uvedla Natália Kaščáková, psychiatrička a psychoterapeutka s praxí v oblasti psychosomatiky, která účastníky jednotlivými tématy provede.

Program semináře, určeného zejména lékařům, psychologům, kněžím a dalším pomáhajícím profesím, zahrne také hlubší seznámení s některými využitelnými dotazníky a práci s nimi. „Pozornost bude také věnována tématu resilience, tedy psychické odolnosti, a dalším faktorům, které se podílejí na vzniku a udržování psychosomatických onemocnění. Vše bude doplněno o modelové příklady psychosomatických pacientů tak, aby se účastníci naučili posoudit a rozpoznat rizikové a ochranné faktory u jednotlivců,“ doplnila odborná pracovnice OUSHI Ivana Svobodová.

Natália Kaščáková z bratislavské odborné specializované ambulance Pro mente sana působí v oblasti vzdělávání psychoterapeutů v rámci Slovenské psychoterapeutické společnosti a Slovenského institutu pro vzdělávání v psychoterapii a je autorkou odborné publikace Obranné mechanizmy z psychoanalytického, etologického a evolučno-biologického hľadiska. Ve svém výzkumu v OUSHI se věnuje zkoumání souvislostí mezi vztahovou vazbou, traumatizací v dětství a v pozdějším životě, resiliencí a psychickým a somatickým zdravím.

Seminář nazvaný „Psychosociální rizikové a ochranné faktory a resilience. Nástroje pro zjišťování vztahového stylu, stresorů v dětství a v dalším průběhu života“ se uskuteční v pátek 12. ledna od 17 do 20:15 hodin a o den později od 9 do 16:45 hodin v prostorách hlavní budovy CMTF UP v Univerzitní ulici 22.

Zájemci se mohou přihlašovat na emailu: czv@oushi.upol.cz. Bližší informace jsou k dispozici také na stránkách fakulty.

Kurz je součástí vzdělávacího cyklu Psychosomatika – Biopsychosociální přístup k poruchám zdraví. Jeho cílem je přinést hlubší orientaci odborníkům v oblasti psychosomatiky a nabídnout praktické metody a nástroje pro práci s psychosomatickými pacienty a klienty. Svým pojetím a zaměřením na širokou cílovou skupinu odborníků se řadí k ojedinělým projektům zájmového vzdělávání.

Kontakt pro média:
Ivana Svobodová | odborná pracovnice Institutu sociálního zdraví (OUSHI)
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
E: ivana.svobodova@oushi.upol.cz | M: 775 230 972