Cyrilometodějská teologická fakulta UP nabízí nový cyklus zájmového vzdělávání v oblasti psychosomatiky

čtvrtek 19. říjen 2017, 10:43 – Text: OK

Olomouc (19. října 2017) – Lékařům, psychologům, sociálním pracovníkům, ošetřovatelům, kněžím a dalším pomáhajícím profesím je určen ojedinělý cyklus seminářů z oblasti psychosomatiky, který pro nadcházející akademický rok připravili odborníci z Institutu sociálního zdraví CMTF UP (OUSHI). Přihlášky na první kurz, který se uskuteční 10. a 11. listopadu, mohou zájemci posílat do 27. října.

Cyklus nazvaný Psychosomatika – Biopsychosociální přístup k poruchám zdraví přinese hlubší orientaci v oblasti psychosomatiky a nabídne praktické metody a nástroje pro práci s psychosomatickými pacienty a klienty. Svým pojetím a zaměřením na širokou cílovou skupinu odborníků se řadí k ojedinělým projektům zájmového vzdělávání.

V rámci prvního semináře s názvem Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech získají absolventi poznatky o predispozicích, rizikových faktorech a manifestacích psychosomatických symptomů a syndromů nebo o vztahových problémech raného dětství a jejich zpracovávání v průběhu života. „Na závěr semináře se účastníci seznámí také s typologií psychodynamiky osobnosti a s možnostmi zapojení adekvátních či škodlivých zvládacích mechanizmů. Budou tak schopni odhadnout, zdali se u klienta jedná o psychosomatické symptomy či syndromy a je-li možné mu pomoci se zlepšením zdraví psychoterapeutickými prostředky,“ přiblížila koordinátorka kurzu Ivana Svobodová z OUSHI.

Dvoudenní program úvodního semináře přiblíží modelové situace still face experiment a bonding, ozřejmující biopsychosociální přístup ke zdraví a jeho poruchám, problematiku emocí, jejich vliv na regulace organismu i subjektivní prožívání těla a chování v nemoci. Účastníci se zároveň seznámí s genetickými předpoklady, s problematikou prenatálního období a se základními milníky vývoje osobnosti dítěte.

Jednotlivými tématy provede účastníky Jozef Hašto, renomovaný psychiatr a psychoterapeut s dlouholetou praxí z bratislavské odborné specializované ambulance Pro mente sana. Jako uznávaný expert v oblastech psychodynamické psychoterapie, hypnózy nebo autogenního tréninku působí jako školitel a cvičný terapeut i jako pedagog na několika univerzitách. Je autorem řady knih, držitelem významných ocenění a čestným členem České psychiatrické společnosti J. E. P. za přínos pro českou psychiatrii. V současné době se primárně věnuje zkoumání psychické traumatizace v dětství a vztahovým vazbám v dospělosti jako determinantám zdraví. V rámci OUSHI se zaměřuje na kvalitativní výzkum a je garantem projektu Vztahová vazba jako determinanta zdraví.

Úvodní seminář se uskuteční v pátek 10. listopadu od 17:00 do 20:15 a o den později od 9:00 do 16:45 v prostorách OUSHI na ul. 1. Máje 5 v Olomouci. Zájemci se mohou přihlašovat online prostřednictvím webu Celoživotního vzdělávání UP. Bližší informace jsou také k dispozici na stránkách CMTF UP.

Kontakt pro média:
Ivana Svobodová | odborná pracovnice Institutu sociálního zdraví (OUSHI)
Cyrilometodějská teologická fakulta UP
E: ivana.svobodova@oushi.upol.cz | M: 775 230 972