Budova Cyrilometodějské teologické fakulty UP má letos 300 let. Výročí připomene pestrý program oslav

úterý 19. září 2017, 10:09 – Text: OK

Olomouc (19. září 2017) Jezuitský seminář pro chudé studenty, medicínsko-chirurgický ústav, německé gymnázium, vojenský lazaret a především po dlouhou dobu jediné sídlo olomouckého vysokého učení, z nějž vzešla současná Univerzita Palackého. Takový je jen letmý výčet z historie dnešní budovy Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Univerzitní ulici, od jejíž stavby letos uplyne 300 let. K oslavám výročí je na pátek 22. září připraven celodenní program, otevřený pro akademickou i širokou veřejnost. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s arcibiskupem Janem Graubnerem, děkanem Peterem Tavelem, knězem Zbigniewem Czendlikem nebo s novinářkou Danielou Drtinovou.

Pozvání na oslavy s mottem „Tahle fakulta je BOŽÍ!“ přijali také další zajímaví hosté z oblasti univerzitního, církevního a kulturního života. Pohled do historie budovy a začátků olomoucké univerzity nabídnou přednášky historiků Miroslava Herolda a Tomáše Parmy, které doplní workshopy věnované tématům sociální práce, Montessorri pedagogice nebo vzniku a významu ikon. Návštěvníci se budou moci zapojit také do besedy, kterou se známým lanškrounským farářem Zbigniewem Czendlikem povede novinářka a moderátorka Daniela Drtinová. Inspirativní podněty mohou účastníci získat i z prezentace neziskových organizací nebo ojedinělého projektu Hovory o zdraví, který představí odborníci Institutu sociálního zdraví CMTF UP. O hudební doprovod se postarají romská skupina Triangl nebo „pastor undergoundu“ Ladislav Heryán a součástí programu bude i divadelní představení, promítání filmů nebo posezení nad kávou a za doprovodu harfy v pracovně děkana. Organizátoři přislíbili také koutek pro děti, večerní videomapping na průčelí fakultní budovy a dobré jídlo i pití.

Jubileum chápeme především jako příležitost k přátelskému setkání. Návštěvníci se mohou přijít pobavit, dozvědět se více o historii fakulty nebo jen příjemně strávit čas,“ doplnila proděkanka fakulty Marta Lucie Cincialová.

Podle rektora UP Jaroslava Millera symbolizuje budova CMTF kontinuitu dějin olomoucké univerzity. „Je nepochybně také jednou z nejkrásnějších fakultních rezidencí nejenom v Olomouci, ale v celé České republice. Její osud a způsob užití dokumentují dramatické osudy univerzity i samotného města a jsem rád, že tato cenná a nádherná budova zůstává v péči a majetku Univerzity Palackého v Olomouci,“ zdůraznil rektor UP Jaroslav Miller, který při zahájení oslav uvítá návštěvníky spolu s děkanem CMTF Peterem Tavelem v nově zrekonstruované aule fakultní budovy.

Teologická fakulta je de facto zakládající fakultou univerzity, tady to vlastně všechno začalo. A nositelem této vážnosti a důležitosti je i její budova. Kromě třistaleté historie budovy ale chceme připomenout i současnost fakulty, spojenou s řadou skvělých studentů a významných absolventů, a pozvat do jejích otevřených prostor i širokou veřejnost,“ uvedl děkan Peter Tavel.

Oficiálnímu zahájení bude předcházet slavnostní mše v kostele Panny Marie Sněžné, celebrovaná olomouckým arcibiskupem a Velkým kancléřem CMTF Janem Graubnerem.

Celodenní program je k dispozici na webových stránkách cyrilometodějské teologické fakulty.

Jezuitský seminář sv. Františka Xaverského

Trojpatrová budova, pojmenovaná po jezuitském světci a patronu křesťanských misií, byla vybudována v letech 1717–1720 a jako seminář pro chudé studenty sloužila až do zániku jezuitského řádu a přenesení moravské univerzity do Brna v roce 1778. Ke svému působení se vrátila po zpětném přeložení do Olomouce nejprve jako tříleté lyceum, později jako obnovená univerzita s filozofickými, teologickými, právnickými a medicínsko-chirurgickými studii. Po zrušení univerzity v roce 1860 zůstala v budově pouze knihovna a teologická fakulta, do roku 1874 medicínsko-chirurgický ústav, do roku 1902 pak i německé gymnázium. Během první světové války v ní byl zřízen vojenský lazaret.

Po vzniku Československé republiky sdílela teologická fakulta prostory v Univerzitní ulici do 30. let 20. století se Studijní knihovnou v Olomouci. V letech 1936–1937 se barokní stav budovy proměnil podle úprav olomouckého stavitele Františka Macharáčka. V západním křídle bylo zřízeno auditorium maximum, prostupující přes dvě podlaží, a na průčelí bývalé kaple byla umístěna socha sv. Václava z roku 1929. Slavnostní otevření se konalo 22. února 1937. Po uzavření českých vysokých škol nacisty v listopadu 1939 měla v budově sídlo organizace Hitlerjugend.

Krátkou poválečnou historii teologické fakulty ukončilo její zrušení komunistickým režimem v roce 1950 a budova se dostala do užívání pedagogické fakulty obnovené Univerzity Palackého. Od roku 1990, kdy se do ní teologická fakulta vrátila, prochází stavba postupnými opravami se snahou zachovat některé parametry původního stavu. K tomu přispělo v roce 2015 zejména vybourání mezipatrových dřevěných příček, vestavěných v padesátých letech minulého století, které umožnilo znovuotevření auditoria maxima, využívaného nyní jako fakultní aula. Nové dispoziční řešení poslucháren, seminárních místností a studoven doplnilo vybavení moderní technikou pro potřeby přednášejících i studentů. Od letošního roku je budova fakulty vyzdobena souborem reprodukcí některých z mnoha barokních univerzitních tezí, které připomínají slavnou historii olomoucké alma mater.

Kontakt pro média:
Marta Lucie Cincialová | proděkanka pro organizaci, rozvoj, vnější vztahy a další vzdělávání | Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého
E: marta.cincialova@upol.cz | T: 585 637 002