Stručná historie očkování a odporu proti němu

26. říjen 2021, 15:00 – 16:30

Přednáška Dr. Michala Křupky z Lékařské fakulty UP na aktuální téma

Za více než dvě století od svého vzniku zabránilo očkování pravděpodobně více předčasným úmrtím, než jakýkoliv jiný objev v oboru medicíny. Zároveň se však očkování stalo předmětem intenzívních názorových sporů, obav i odmítání. Antiočkovací hnutí je potom často spojeno se zkreslenou interpretací existujících poznatků a často i se šířením jasných dezinformací. Autor se ve své prezentaci pokusí shrnout, co vše se  tomto ohledu od konce 18. století dodnes vlastně (ne)změnilo.

Místo

Katedra historie FF UP (Na Hradě 5), přednáškový sál Milady Paulové (učebna 1.12, přízemí)

Přílohy