Dny židovské kultury: Karol Efraim Sidon - Kapitoly rabiho Eliezera

22. říjen 2021, 16:00 – 17:00

Autorské čtení v rámci festivalu Dny židovské kultury 2021

Svůj nový překlad nejčastěji citovaného výkladu Písma (midraš) rabínské literatury představí vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon.

Kapitoly rabiho Eliezera (Pirke derabi Eliezer), zvané též Barajta rabiho Eliezera, patří mezi nejpozoruhodnější díla v midrašické tradici a jeden z nejčastěji citovaných midrašů v rabínské a midrašické literatuře (cituje ho často např. Raši nebo Nachmanides). Autor zůstává  v anonymitě a jednotlivé proslovy klade do úst legendárním nebo imaginárním rabínům. Za místo vzniku se považuje Itálie, někteří historici podle odkazů na islám umisťují vznik Kapitol do Palestiny, podle jiných by se dalo usuzovat i na byzantský původ. V židovské tradici se za zdroj textu sepsaného v 8.–9. století považuje učení rabína Eliezera ben Hyrkana. Předmětem Kapitol jsou první dvě knihy Mojžíšovy (Genesis a Exodus) a svitek Ester. Autor se ponejvíce inspiroval Mišnou, Jeruzalémským Talmudem a starými midraši (Midraš Raba), ale i pobiblickou a apokryfní literaturou. Midraš vykládá a tvůrčím způsobem rozvíjí, komentuje a často mysticky interpretuje Tóru a rozehrává spletitou hru nových významů.

Vstup volný, rezervace nutná na ivana.cahova@upol.cz

Pořádá

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových; Muzeum Umění Olomouc a Židovská obec Olomouc

Místo

Divadelní sál, Umělecké centrum UPOL, Univerzitní 3

Přílohy