Dante v populární hudbě

21. říjen 2021, 13:15 – 14:45

Přednáška

Novinář a publicista Ferdinando Molteni a jeho manželka hudebnice a muzikoložka Elena Buttiero přispějí ke kulturním událostem svázaným se 700. výročím úmrtí Danta Alighieriho přednáškou o tom, jak se Dantovým dílem insipirovala moderní populární hudba.

Pořádá

Katedra romanistiky FF UP a Italský kulturní institut v Praze

Místo

Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, katedra romanistiky, italské centrum, 2.49

Přílohy