Lidskoprávní mechanismy na úrovní EU a otázky související

21. říjen 2021, 16:00 – 19:00

Prezentace knihy a časopisu

Právnická fakulta pořádá slavnostní prezentaci knihy doc. Naděždy Šiškové – Lidskoprávní mechanismy na úrovní EU a otázky související, Wolters Kluwer, Praha 2021 – a slavnostní prezentaci časopisu European Studies. The Review of European Law, Economics and Politics v souvislosti s jeho nedávným zařazením do světové databáze SCOPUS.
Setkání se uskuteční ve čtvrtek 21. října od 16:00 na Právnické fakultě UP v Olomouci (budově B, v místnosti K.21) pod záštitou děkana doc. JUDr. Václava Stehlíka, LL.M, Ph.D.

Účast je nutné potvrdit do 14. října 2021 na e-mailovou adresu nadezda.siskova@upol.cz.

Pořádá

Právnická fakulta UP

Místo

Právnická fakulta UP, učebna K.21

Přílohy