Vyhrň rukáv aneb Souboj fakult v bezplatném dárcovství krve

20. říjen 2021 - 21. únor 2022

Dobročinná akce pro studenty a zaměstnance UP

Zúčastněte se druhého ročníku akce Souboj fakult Univerzity Palackého v bezplatném dárcovství krve aneb Vyhrň rukáv! Přijďte darovat krev nebo krevní plazmu na kterémkoli odběrovém místě v republice od 20. října do 21. února a podpořte dobrou věc i mezifakultního soutěžního ducha. V souboji se soutěží zejména v celkovém objemu krve darovaném studenty a zaměstnanci jednotlivých fakult a procentuálním zastoupení dárců mezi studenty. Zapojit se zájemci mohou jednoduše. Vyplní formulář, který si nechají po darování krve na vybraném odběrovém místě potvrdit a následně jej vhodí do sběrného boxu. Souboj fakult potrvá celý zimní semestr, vyvrcholí během tradiční akce Daruj krev s rektorem, která je nedílnou součástí únorových Akademických dnů UP.

#vyhrnrukav | Instagram: @fzv_up

Pořádá

Studentský spolek FZV ve spolupráci s Oddělením komunikace UP a Transfuzním oddělením FNOL

Místo

Transfúzní oddělení FNOL

Přílohy