Tematická integrace technicky a přírodovědně zaměřeného učiva

21. leden 2021, 10:00 – 12:00

Online kurz

Kurz zacílený na rozvoj schopnosti propojit vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj zručnosti s přírodovědným učivem v jeden integrovaný celek.

Přihlašovací formulář

Místo

online

Přílohy