Zasedání Akademického senátu UP

17. prosinec 2020, 10:00 – 13:00

Řádné zasedání

Zasedání bude streamované, bez možnosti videozáznamu a s pořízením audionahrávky. 

Živý přenos jednání 

Pořádá

Akademický senát UP

Místo

online, Filozofická fakulta UP, aula

Přílohy